Rapid Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG30/TG30 (Brilliant stars)

Rapid Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG30/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.80,00 Kr. inkl. moms
Single Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG29/TG30 (Brilliant stars)

Single Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG29/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.100,00 Kr. inkl. moms
Mustard (Single Strike) (Super Rare) – TG28/TG30 (Brilliant stars)

Mustard (Single Strike) (Super Rare) – TG28/TG30 (Brilliant stars)

10,00 Kr.60,00 Kr. inkl. moms
Mustard (Rapid Strike) (Super Rare) – TG27/TG30 (Brilliant stars)

Mustard (Rapid Strike) (Super Rare) – TG27/TG30 (Brilliant stars)

10,00 Kr.60,00 Kr. inkl. moms
Gloria (Super Rare) – TG26/TG30 (Brilliant stars)

Gloria (Super Rare) – TG26/TG30 (Brilliant stars)

20,00 Kr.100,00 Kr. inkl. moms
Café Master (Super Rare) – TG25/TG30 (Brilliant stars)

Café Master (Super Rare) – TG25/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.75,00 Kr. inkl. moms
Acerola’s Prenonition (Super Rare) – TG24/TG30 (Brilliant stars)

Acerola’s Prenonition (Super Rare) – TG24/TG30 (Brilliant stars)

20,00 Kr.140,00 Kr. inkl. moms
Umbreon VMAX (Ultra Rare) – TG23/TG30 (Brilliant stars)

Umbreon VMAX (Ultra Rare) – TG23/TG30 (Brilliant stars)

60,00 Kr.300,00 Kr. inkl. moms
Umbreon V (Super Rare) – TG22/TG30 (Brilliant stars)

Umbreon V (Super Rare) – TG22/TG30 (Brilliant stars)

50,00 Kr.225,00 Kr. inkl. moms
Rapid Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG21/TG30 (Brilliant stars)

Rapid Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG21/TG30 (Brilliant stars)

20,00 Kr.100,00 Kr. inkl. moms
Rapid Strike Urshifu V (Super Rare) – TG20/TG30 (Brilliant stars)

Rapid Strike Urshifu V (Super Rare) – TG20/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.80,00 Kr. inkl. moms
Single Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG19/TG30 (Brilliant stars)

Single Strike Urshifu VMAX (Ultra Rare) – TG19/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.125,00 Kr. inkl. moms
Single Strike Urshifu V (Super Rare) – TG18/TG30 (Brilliant stars)

Single Strike Urshifu V (Super Rare) – TG18/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.80,00 Kr. inkl. moms
Mimikyu VMAX (Ultra Rare) – TG17/TG30 (Brilliant stars)

Mimikyu VMAX (Ultra Rare) – TG17/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.150,00 Kr. inkl. moms
Mimikyu V (Super Rare) – TG16/TG30 (Brilliant stars)

Mimikyu V (Super Rare) – TG16/TG30 (Brilliant stars)

20,00 Kr.150,00 Kr. inkl. moms
Sylveon VMAX (Ultra Rare) – TG15/TG30 (Brilliant stars)

Sylveon VMAX (Ultra Rare) – TG15/TG30 (Brilliant stars)

50,00 Kr.225,00 Kr. inkl. moms
Sylveon V (Super Rare) – TG14/TG30 (Brilliant stars)

Sylveon V (Super Rare) – TG14/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.140,00 Kr. inkl. moms
Boltund V (Super Rare) – TG13/TG30 (Brilliant stars)

Boltund V (Super Rare) – TG13/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.125,00 Kr. inkl. moms
Oranguru (Super Rare) – TG12/TG30 (Brilliant stars)

Oranguru (Super Rare) – TG12/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.125,00 Kr. inkl. moms
Eevee (Super Rare) – TG11/TG30 (Brilliant stars)

Eevee (Super Rare) – TG11/TG30 (Brilliant stars)

10,00 Kr.40,00 Kr. inkl. moms
Houndoom (Super Rare) – TG10/TG30 (Brilliant stars)

Houndoom (Super Rare) – TG10/TG30 (Brilliant stars)

30,00 Kr.125,00 Kr. inkl. moms
Ariados (Super Rare) – TG09/TG30 (Brilliant stars)

Ariados (Super Rare) – TG09/TG30 (Brilliant stars)

5,00 Kr.25,00 Kr. inkl. moms
Alcremie (Super Rare) – TG08/TG30 (Brilliant stars)

Alcremie (Super Rare) – TG08/TG30 (Brilliant stars)

5,00 Kr.25,00 Kr. inkl. moms
Dedenne (Super Rare) – TG07/TG30 (Brilliant stars)

Dedenne (Super Rare) – TG07/TG30 (Brilliant stars)

5,00 Kr.30,00 Kr. inkl. moms
Dusknoir (Super Rare) – TG06/TG30 (Brilliant stars)

Dusknoir (Super Rare) – TG06/TG30 (Brilliant stars)

10,00 Kr.30,00 Kr. inkl. moms
Zekrom (Super Rare) – TG05/TG30 (Brilliant stars)

Zekrom (Super Rare) – TG05/TG30 (Brilliant stars)

40,00 Kr.150,00 Kr. inkl. moms
Jolteon (Super Rare) – TG04/TG30 (Brilliant stars)

Jolteon (Super Rare) – TG04/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.60,00 Kr. inkl. moms
Octillery (Super Rare) – TG03/TG30 (Brilliant stars)

Octillery (Super Rare) – TG03/TG30 (Brilliant stars)

5,00 Kr.25,00 Kr. inkl. moms
Vaporeon (Super Rare) – TG02/TG30 (Brilliant stars)

Vaporeon (Super Rare) – TG02/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.60,00 Kr. inkl. moms
Flareon (Super Rare) – TG01/TG30 (Brilliant stars)

Flareon (Super Rare) – TG01/TG30 (Brilliant stars)

15,00 Kr.60,00 Kr. inkl. moms